Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 14-10-2019

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door of namens ‘Kerst voor Jou!’ (hierna Kerst voor Jou!), bestaande uit de organisaties Jesus.net, Ark Mission en NEEMA/Vuurbaak. Wanneer we de termen "wij", "ons" of "onze" gebruiken, verwijzen we naar de Kerst voor Jou! partner.

Kerst Voor Jou! hecht waarde aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en aan het transparant zijn over wat wij ermee doen, ongeacht hoe u met ons omgaat. Dat wil zeggen, of u voor ons wilt werken of vrijwilligerswerk wilt doen, wilt doneren, onze diensten wilt gebruiken, informatie wilt, wilt trainen of meer wilt weten over wat wij doen.

We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden. Wij zijn verplicht om u de informatie in deze Privacyverklaring te verstrekken onder de toepasselijke wetgeving die omvat:

De wet ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (AVG) van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).

de voorschriften voor privacy en elektronische communicatie (EC-Directive) 2003.

We zullen niets doen met uw gegevens die u redelijkerwijs niet zou verwachten. Houd er rekening mee dat we ons inzetten om de persoonlijke informatie van gebruikers van onze services te beschermen en op gepaste wijze te behandelen. We publiceren deze privacyverklaring om u te laten weten hoe wij omgaan met persoonlijke informatie.

Deze privacyverklaring vertelt u over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op:

E-mail: kerstvoorjou@jesus.net